یکی از بهترین راز های موفقیت برای همه!! (قانون پنج ثانیه ای)

قانون پنج ثانیه ای

یکی از بهترین راز های موفقیت برای همه،استفاده از قانون ۵ ثانیه ای در رفتار و تصمیم گیری های روزانه خودمون هستش!

این قانون غوغا می کنه چرا که به مقابله با بدترین بدترین آفت موفقیت یعنی احمال کاری می پردازه! و باور کنید که معجزه تنها تو ۵ ثانیه اتفاق میفته!

۵

۴

۳

۲

۱