انگیزسی : وقفه در ادامه کار (عذرخواهی می کنم)

انگیزسی: وقفه به علت آسیب دیدگی مچ پا

به علت آسیب دیدن پام تو انگیزسی دوم واقعا نمی تونستم به صورت عادی و نرمال کار رو ادامه بدم اما چه باور کنید چه نکنید من تمام این روز ها رو در منزل تمرین مشت زنی کردم وبه جرئت می تونم بگم که این تمرین حتی از دویدن هم سخت تر و انرژی بر تر هستش امیدوارم تمام دنبال کننده های سایت عذر خواهی من رو بپذیرن و مطمئن باشن این کار رو ادامه می دم با آرزوی سعادت همه شما به حق می سپارم

برنامه های جذابی دارم که مطمئنم خوشتون میاد! 🙂