۱۰۰ سوال زندگی! سوال دوم

صد سوال زندگی!

 

 

سوال دوم : چند ساعت در روز زندگی می کنی؟

 

 

شاید بگی خب این چه حرفیه!؟ ما که در روز ۲۴ ساعت زندگی می کنیم! 

اما من بهت میگم این حرفی که زدی از پایه غلطه،چون ما در روز ۲۴ ساعت نفس می کشیم اما زمان زندگی رو خودمون تعیین می کنیم! جالبه، مگه نه؟

شالوده هدف انسانیت، زندگیه! که البته من در سوال های بعدی این بحث رو ادامه می دم.

یک هفته هر روز زمان هایی که زندگی کردی رو یاد داشت کن،حالا اصلا زندگی کردن چیه؟

زندگی یعنی وقتی خودت رو بقل کنی، به خودت عشق هدیه بدی، بگی دم خودم گرم ، بگی من بدم درست! اما در اوج بدی هام خودم رو دوست دارم چون یه روح والا مرتبه تو وجودم نهفته هستش!

می دونم برات سخته که این مطلبو عمیقا باور کنی اما با یه تمرین عالی قطعا قطعا تو باور می کنی که زندگی یعنی چی!

 

تمرین : ۵در۵

با خودت قراری بزار که ۵ روز،هر روز ۵ دقیقه با خودت خلوت کنی و به هیچ و هیچ چیزی جز خودت و خودت فکر نکنی! تو این پنج دقیقه خودت رو ستایش کن با دستت خودت رو نوازش کن و بگو من چقدر زیبام من چقدر خوشبختم من چقدر لطیفم! عمیقا تو این پنج دقیقه خودت رو دوست داشته باش با هر بدی که داری با هر گناهی که کردی با هر اشتباهی که انجام دادی با هر گرفتاری و مشکلی که داری عمیقا خودت رو دوست داشته باش و خودت رو ستایش کن! بعد پنج روز باورت نمیشه که تو همون آدم گذشته هستی! تو واقعا خودت رو پیدا می کنی و می تونی ببینی و باور کنی که زندگی کردن با نفس کشیدن فرق داره!

 

زندگی کردن دروازه ای برای خوشبختی است