عشق یا وابستگی؟ مسئله حقیقی زندگی!!

عشق زیباست،وابسته اش مکن!

 

عشق موضوع اصلی خیلی از آدماس!شما چطور؟

امکان نداره کسی عاشق نشه،یا شاید هم وابسته نشه.اما باید بدونیم که عشق و وابستگی زمین تا آسمون فرق داره.

عشق،یکی از بی نظیر ترین حکمت و آفریده های خداست،عشق مقدسه و باید با احترام با اون رفتار کرد! نه این که به میل و هوس و شهوت زودگذر آلودش کرد!

البته این هم غیر قابل انکاره که قسمت کوچکی از عشق با میل و نیاز همراهه و نباید این بعد کوچک رو نادیده گرفت و سرکوبش کرد.

عشق یعنی عین عشق مادر به فرزند خودش،که عاشق فرزندشه و براش مهم نیست که فرزندش چه اخلاقای بد و خوبی داره!

مادر یعنی عاشق واقعی!

خب اما وابستگی!

اگه عمیق نگاه کنیم بیشتر ما ها وابستگی داریم تا عشق،چرا؟ به شما میگم.

  1. کدوم عشقی میگه؟ طرف مقابل صبح تا شب باید با تو حرف یزنه.
  2. کدوم عشقی هست که میگه؟ نباید از من دور بشی.
  3. کدوم عشقی میگه؟ گوشیت رو چک کنم.
  4. کدوم عشقی میگه تو شیک نپوش چرا که دیگری تو رو نگاه می کنه.
  5. کدوم عشقی میگه؟ تو نباید با هیج کسی جز من حرف بزنی.
  6. کدوم عشقی میگه؟ تا بهت زنگ زدم یا پیام دادم باید سریع جواب بدی.
  7. باز بگم؟

یه مادر هیج وقت نمیگه تو صبح تا شب در اختیار منی! یه مادر هیچ وقت نمیگه تو فقط و فقط باید با من حرف بزنی! یه مادر هیچ وقت نمیگه شیک نپوش! یه مادر هیچ وقت نمیگه…

«خودت قاضی خودت باش و ببین عاشقی یا وابسته! زندگی مال توئه و اختیار لحظه لحظه زندگیت رو داری پس زنده باد زندگی»