فکر آغازگر یک تمدن! کاکتوس باش!!

سلام،باید ببخشبد که از آخرین پستم زمان زیادی گذشته! اما شروعی دوباره هرگز دیر نیست.

با خوندن این جمله چی تو ذهنت میاد؟

فکر آغازگر یک تمدن

خیلی ها فکر می کنن بیشتر کار کردن یعنی بیشتر پول در آوردن یا سخت تلاش کردن یعنی موفقیت حتمی!! اما باید بدونی که اینا تنها تنها تنها ۱ درصد کارا می تونه باشه ! ۹۹ درصد بقیه فکری هستش

باوری هستش که شما به اون ایمان داری!

چطور توقع داری خودت باورت نداشته باشی بعد باور داشتی باشی مه یکی دیگه با تو ایمان بیاره؟

همه چی فکره همه چی فکر و فکر زاییده ی روحته روحی که خدا در درون ما دمیده و به خودش گفت آفرین!

اینه اشرف مخلوقات بودن اینه از شهوت و دروغ منع شدن،اگه غیر اینه بهم بگید! هر کسی می تونه ایراد بگیره اما بی نظیر ها می تون پیشنهاد بدن پس پیشنهاد بدین تا باورت بشه تو بهترینی!

دوست داری به هدفت برسی دوست داری چند وقت دیگه به خودت بگی آفرین؟

اگه دوست داری باید قبل همراه شدن با این فکر باید بدونی:

راه سخت و دشوار اما اگه منصفانه ببینی،باورت میشه هیچ چیز ارزشمندی رایگان نیست و هیچ چیز فراوانی گرون قیمت!

فقط فکر کن

فقط فکر کن به اونچه که می خوای نه به صورت کلیشه ای که همیشه گفتن تجسم کن قبل کاری بلگه تو باید باید باید به هدفت موقع کاری که داری برای اون هدفت انجام میدی فکر کن باید فکرکنی!

 

باید به دلیل کاری که برای رسیدن به هدفت انجام میدی فکر کنی وگرنه مثل یه قایق توی اقیانوسی که هیچ مسیری براش هدف نیست و خودشو میسپاره به دامن آب!!!

پس فکر کن فکر کن فکر کن