نوازش خواسته ها و اهداف در باد #مشکلات_تمام_شدنی_نیست

نمی دونم تاحالا در یک قدمی موفقیت بودن رو تجربه کردین تا حالا تو یه قدمی موفقیت خواسته ها اهداف شکست خوردین؟

من خودم،خیلی هم سخت شکست خوردم!تازه می فهمم مشکلات تمام شدنی نیست هرگز مشکلات تموم نمیشه حتی برای کسی که باور و ایمان داره می تونه هم امکان شکست هست!

اما خیلی سخته که شکست بخوری و پیش خدا شرمنده هم بشی،انگار تمام دنیا رو سرت خراب شه نمی دونم واقعا تجربه کردی!

تا حالا تجربه کردی که ۸ سال برای فقط یک خواسته بجنگی و هر گز نتونی حتی از آستانه باورت خارج شی اما بهد هشت سال بالاخره به یک قدمی موفقیت برسی یعنی فقط و فقط یه روز دیگه مونده باشه تا تو یه اسطوره بشی اما شکست بخوری و کمرت بشکنه بیفتی تو قهقرا؟

من تجربه کردم!

بعد هشت سال به این نتیجه رسیدم مسئول هر کاری هرکاری و باز هرکاری خودم هستم و همواره خدا تو هرکاری بهم کمک می کنه چه بد چه خوب چرا که خدا منو صاحب اختیار آفریده و همواره بهم کمک می کنه اما در موازات خواسته هام!

خدا تو هرکاری چه بد چه خوب به انسان کمک می کنه،اما در موازات خواسته ها

من باور دارم که باید بلند شد و فریاد زد و گفت : شیطان،لعنت به من که به حرف تو عمل کردم!

من باور دارم که میشه اگر هم هشتاد سال دیگه هم شکسیت بخوریم ما می تونیم به خواسته خودمون اونچه که عمیقا توی قلب و خون ما جاری شده رو به ثمر برسونیم فقط کافیه بخوایم و باور کنیم که ما می تونیم.

ما باور کنیم که اشرف محلوقات خداییم ما باور کنیم که میشه ما باور کنیم که امکان داره ما باور کنیم که خدایی هست که به ما کمک کنه!

با هم یک صدا باید فریاد بزنیم خدایا شکرت که ما انسانیم و شکرت که شکست می خوریم و خوشا به حال اونایی که از شکستاشون درس بگیرن!

 #مشکلات_تمام_شدنی_نیست